თქვენ არ ხართ ავტორიზებული საიტზე

ჩვენ ვცდილობთ, შევქმნათ ისეთი ელექტრონული საძიებო სისტემა, რომელშიც შესაძლებელი იქნება სწრაფად და მარტივად მოხდეს სასურველი ინფორმაციის მოძიება.

მაღალი ხარისხის მომსახურების გაწევით, ჩვენ როგორც ღია, მდგრადი და განვითარებაზე ორიენტირებული კომპანია, ვინარჩუნებთ რა მომსახურების მაღალ სტანდარტს,საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე ვქმნით მაქსიმალუად ხელსაყრელ მომსახურების სფეროს.

შპს "გოლდ სერვისი" დაკისრებული ვალდებულებების შესასრულებლად და დასახული მიზნების მისაღწევად, ხელმძღვანელობს შემდეგი ღირებულებებით, რომელთა დაცვა ყველა თანამშრომლის ვალდებულებაა:

  • პროფესიონალიზმით - ვალდებულებების ხარისხიანად და ეფექტურად შესრულება.
  •  კეთილსინდისიერებით - თანამშრომლების მოქმედება დამყარებული უნდა იყოს პატიოსნებაზე.
  • გულისხმიერებით - უნდა შეეძლოთ დაინტერესებული პირებისთვის ყურადღებით მოსმენა და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება.
  • გუნდურობა - გუნდური მუშაობის უნარი.
  • ინოვაციურობით - ჩვენი კომპანიის განვითარებისთვის მუდმივად ხდებოდეს მუშაობის ახალი, თანამედროვე და ინოვაციური მეთოდების შემუშავება/შექმნა.
Top